• เลือกภาษา:
  • ภาษาไทย
  • English
  • русский

หลักสูตรการสอน (Teaching Programs)

โรงเรียนกวดวิชาและสอนภาษาออเรียนโทลแบมบู สอนโดยครูเจ้าของภาษา ที่ผ่านการคัดเลือกมาอย่างดี ในเรื่องอุปนิสัยและทักษะในการสอน มีความรู้ความเข้าใจ ในวัฒนธรรมและประเพณีจีน สนุกไปกับการเรียนด้วยสื่อการสอนทันสมัย เรียนแบบมีคุณภาพด้วยแบบเรียนตามหลักสูตรที่ได้รับการรับรอง

ภาษาจีนสำหรับนักเรียน (children)

ฝึกออกเสียงให้ได้ มาตรฐานเหมือนเจ้าของภาษา ฝึกเขียนตัวหนังสือจีน เรียนรู้อย่างสนุกสนานด้วยเกมส์สอนภาษา การฝึกภาษาในเด็กเล็ก สามารถทำได้ง่าย เพราะเด็กพร้อมที่จะเรียนรู้เสมอ


โปรแกรมอื่นๆ

General Chinese
ภาษาจีนสำหรับการทำงาน สำหรับบุคคลทั่วไป
เพิ่มทักษะสำหรับตัวคุณเพื่อโอกาสและความก้าวหน้าในการทำงาน
รายละเอียด
Conversational Chinese
หลักสูตรสำหรับครูผู้สอน สำหรับบุคคลทั่วไป
หลักสูตรเพื่อผู้ที่จะเตรียมตัวเป็นครูผู้สอน ทั้งการสอนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ (TEFL) และ การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาจีน (TCFL)
รายละเอียด
Thai for foreigner
เพื่อความสะดวกในชีวิตประจำวัน และการสื่อสารที่เข้าใจกันมากขึ้น
รายละอียด

© Copyright , Oriental Bamboo Language School all right reserved, Powered by Guide Vision, Phuket