• เลือกภาษา:
  • ภาษาไทย
  • English
  • русский

หลักสูตรการสอน (Teaching Programs)

โรงเรียนกวดวิชาและสอนภาษาออเรียนโทลแบมบู สอนโดยครูเจ้าของภาษา ที่ผ่านการคัดเลือกมาอย่างดี ในเรื่องอุปนิสัยและทักษะในการสอน มีความรู้ความเข้าใจ ในวัฒนธรรมและประเพณีจีน สนุกไปกับการเรียนด้วยสื่อการสอนทันสมัย เรียนแบบมีคุณภาพด้วยแบบเรียนตามหลักสูตรที่ได้รับการรับรอง

ภาษาจีนสำหรับการทำงาน (worker)

เพิ่มทักษะสำหรับตัวคุณเพื่อโอกาสและความก้าวหน้าในการทำงาน เรียนภาษาจีนรูปประโยคพื้นฐานของภาษาจีน สามารถพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ ฝึกออกเสียงให้ได้มาตรฐานเหมือนเจ้าของภาษา


โปรแกรมอื่นๆ

Chinese for children
การฝึกภาษาในเด็กเล็ก สามารถทำได้ง่าย เพราะเด็กพร้อมที่จะเรียนรู้เสมอ
รายละเอียด
Conversational Chinese
หลักสูตรสำหรับครูผู้สอน สำหรับบุคคลทั่วไป
หลักสูตรเพื่อผู้ที่จะเตรียมตัวเป็นครูผู้สอน ทั้งการสอนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ (TEFL) และ การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาจีน (TCFL)
รายละเอียด
Thai for foreigner
เพื่อความสะดวกในชีวิตประจำวัน และการสื่อสารที่เข้าใจกันมากขึ้น
รายละอียด

© Copyright , Oriental Bamboo Language School all right reserved, Powered by Guide Vision, Phuket