• เลือกภาษา:
  • ภาษาไทย
  • English
  • русский

หลักสูตรการสอน (Teaching Programs)

โรงเรียนกวดวิชาและสอนภาษาออเรียนโทลแบมบู สอนโดยครูเจ้าของภาษา ที่ผ่านการคัดเลือกมาอย่างดี ในเรื่องอุปนิสัยและทักษะในการสอน มีความรู้ความเข้าใจ ในวัฒนธรรมและประเพณีจีน สนุกไปกับการเรียนด้วยสื่อการสอนทันสมัย เรียนแบบมีคุณภาพด้วยแบบเรียนตามหลักสูตรที่ได้รับการรับรอง

ภาษาไทยและอังกฤษสำหรับชาวต่างชาติ

เพื่อการสนทนาที่ราบรื่น และเข้าใจภาษาไทย เหมาะสำหรับผู้ที่มีความต้องการนำไปใช้ในการทำงาน และเพื่อความสะดวกในชีวิตประจำวัน เพื่อการสื่อสารที่เข้าใจกันมากขึ้นกับคนไทย หรือเพื่อเป็นการปูพื้นฐานสำหรับภาษาไทยชั้นต้น

เพื่อการสนทนาที่ราบรื่น และเข้าใจในภาษาอย่างถ่องแท้ ไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ โรงเรียนกวดวิชาและสอนภาษาออเรียนโทลแบมบู เรามีคณะอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการสอนที่ยอดเยี่ยม เหมาะสำหรับผู้ที่มีความต้องการนำไปใช้ในการทำงาน และเพื่อความสะดวกในชีวิตประจำวัน เพื่อการสื่อสารที่เข้าใจกันมากขึ้นกับคนไทยและชาวต่างชาติ หรือเพื่อเป็นการปูพื้นฐานสำหรับภาษาไทยชั้นต้น

นอกจากนี้ เนื่องจากเราเป็นสถาบันที่ได้รับการรับรอง จากกระทรวงศึกษาธิการ นักเรียนชาวต่างชาติที่มาศึกษาที่นี่ ยังสามารถขอ Education Visa หรือ ED Visa ได้อีกด้วย เพื่อความสะดวก สถาบันเของเรามีทีมงาน ที่ปรึกษาที่คอยช่วยเหลือนักเรียน ในการสมัครวีซ่า Education Visa หรือ ED Visa พร้อมให้คำแนะนำ และช่วยเตรียมเอกสารที่จำเป็น ในการถือวีซ่าของนักเรียนต่างชาติ Education Visa หรือ ED Visa

หมายเหตุ วีซ่านักเรียนหรือที่รู้จักกันในนาม Education Visa คือ วีซ่าอีกประเภทหนึ่งที่สามารถอนุญาต ให้ชาวต่างชาติอาศัยอยู่ในประเทศไทยได้อย่างถูกกฎหมาย ซึ่งนักเรียนต่างชาติ สามารถลดปัญหาเรื่องการเดินทางเข้า-ออกนอกประเทศบ่อยๆ เพราะต้องไปขอวีซ่าใหม่ในการเข้ามาอยู่ประเทศไทย


โปรแกรมอื่นๆ

General Chinese
ภาษาจีนสำหรับการทำงาน สำหรับบุคคลทั่วไป
เพิ่มทักษะสำหรับตัวคุณเพื่อโอกาสและความก้าวหน้าในการทำงาน
รายละเอียด
Conversational Chinese
หลักสูตรสำหรับครูผู้สอน สำหรับบุคคลทั่วไป
หลักสูตรเพื่อผู้ที่จะเตรียมตัวเป็นครูผู้สอน ทั้งการสอนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ (TEFL) และ การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาจีน (TCFL)
รายละเอียด
Chinese for children
การฝึกภาษาในเด็กเล็ก สามารถทำได้ง่าย เพราะเด็กพร้อมที่จะเรียนรู้เสมอ
รายละเอียด

© Copyright , Oriental Bamboo Language School all right reserved, Powered by Guide Vision, Phuket