• เลือกภาษา:
  • ภาษาไทย
  • English
  • русский

บริการงานแปล (Translation service )

ศูนย์บริการแปลเอกสารและล่ามภาษาจีน โอเรียนทอล แบมบู ยินดีต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่ศูนย์ภาษาจีนครบวงจร ที่จะให้บริการท่านอย่างดีที่สุด ด้วยทีมงานนักแปลที่มีจำนวนมาก เราให้ความสำคัญกับคุณภาพงานแปลที่ถูกต้องตามหลักไวยกรณ์ และการส่งงานที่ตรงตามเวลา ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากมายมาโดยตลอด ทั้งจากหน่วยงานรัฐและเอกชน

แปลเอกสารภาษา ไทย-จีน, จีน-ไทย, จีน-อังกฤษ, อังกฤษ-จีน

Translation Service

ปัจจุบันภาษาจีนนั้นถือเป็นภาษาที่ยากสำหรับผู้เรียนชนชาติอื่น แต่มีความสำคัญมากภาษาหนึ่ง การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจีน ทำให้มีนักธุรกิจชาวจีนเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น การสื่อสารทธุรกิจที่ถูกต้อง และชัดเจนจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะสร้างตวามน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจ ดังนั้นการแปลเอกสารเป็นภาษาจีนนั้นกลายเป็นสิ่งจำเป็นที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้

ดังนั้น โอเรียนทอล แบมบู จึงให้บริการแปลเอกสารจีนโดยการคัดเลือกคัดสรรทีมงานแปลเอกสารเจ้าของภาษาโดยตรงพร้อมทั้งมีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการแปลภาษาเป็นเวลานาน เพื่อให้งานแปลออกมามีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าที่มารับบริการจากเรา

โดยท่านสามารถติดต่อหรือส่งเอกสารต้นฉบับมาทางอีเมล์เพื่อขอรับการประเมินค่าบริการแปล และกำหนดแล้วเสร็จของงานแปลภาษาจีนได้ทันที


© Copyright , Oriental Bamboo Language School all right reserved, Powered by Guide Vision, Phuket