• เลือกภาษา:
 • ภาษาไทย
 • English
 • русский

บริการขอวีซ่า (Visa Services )

โอเรียนทอล แบมบู ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่การบริการและให้คำปรึกษาทางด้านการยื่นขอวีซ่า และรับยื่นวีซ่าแทน สำหรับประเทศที่อนุญาตให้ยื่นวีซ่าแทน ทั้งในทวีปอเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย และเอเชีย โดยทีมงานมืออาชีพและมากพร้อมด้วยประสบการณ์ในการให้คำปรึกษา แนะนำ และบริการยื่นขอวีซ่าทั้งวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว วีซ่าเพื่อธุรกิจ วีซ่านักเรียน วีซ่าเยี่ยมญาติ วีซ่าเยี่ยมแฟน และวีซ่าแต่งงาน ซึ่งเราจะคอยช่วยเหลือและให้ความสะดวกแก่ท่านในทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบ ไม่ว่าจะเป็นการจัดเตรียมเอกสารและตรวจสอบให้ครบถ้วนซึ่งมีหลายขั้นตอนและค่อนข้างยุ่งยาก การยื่นวีซ่า จนกระทั่งท่านได้รับผลวีซ่าจากทางสถานทูต

ให้บริการยื่นขอวีซ่าประเภทต่างๆ

 • วีซ่าท่องเที่ยว ( Tourist visa )
 • วีซ่าเยี่ยมญาติ หรือ วีซ่าเยี่ยมแฟน ( Visitor Visa )
 • วีซ่าแต่งงาน หรือ วีซ่าคู่หมั้น ( Marriage/Settlement/De Facto Visa or Fiancé Visa )
 • วีซ่านักเรียน ( Student Visa ) หรือ วีซ่าธุรกิจ ( Business Visa )
 • บริการขอวีซ่าแบบเร่งด่วน ( Urgent Application )
 • บริการกรอกฟอร์มออนไลน์ ( Online Application Form )
 • บริการจองคิวสัมภาษณ์ ( Appointment Service )
 • บริการรับทำ ประกันการเดินทาง ( Travel Insurance )
 • บริการจองตั๋วเครื่องบิน และ บริการจองโรงแรม ( Air Booking and Hotel Booking )
 • บริการแปลเอกสาร ( Translation Service )
 • บริการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ ในเมืองไทย ( Marriage Registration )

กลุ่มประเทศที่ผู้เดินทางสัญชาติไทย ไม่ต้องขอวีซ่า

สำหรับบางประเทศนั้น ประเทศไทยได้ทำข้อตกลง ยกเว้นวีซ่าให้กับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย โดยสามารถเดินทางไปประเทศนั้น ๆ ได้โดยใช้เพียงพาสสปอร์ต ไม่ต้องขอวีซ่า แค่ไปประทับตราเป็นหลักฐานการเข้าประเทศ ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองเท่านั้น

พำนักได้ไม่เกิน 90 วัน ไม่ต้องขอวีซ่า สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา
 • เกาหลีใต้เกาหลีใต้
 • ชิลีชิลี
 • บราซิลบราซิล
 • เปรูเปรู
 • อาร์เจนติน่าอาร์เจนติน่า
พำนักได้ไม่เกิน 30 วัน ไม่ต้องขอวีซ่า สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา
 • มองโกเลียมองโกเลีย
 • มัลดีฟส์มัลดีฟส์
 • มาเก๊ามาเก๊า
 • มาเลเซียมาเลเซีย
 • รัสเซียรัสเซีย
 • ลาวลาว
 • เวียดนามเวียดนาม
 • สิงคโปร์สิงคโปร์
 • อินโดนีเซียอินโดนีเซีย
 • แอฟริกาใต้แอฟริกาใต้
 • ฮ่องกงฮ่องกง
พำนักได้ไม่เกิน 21 วัน ไม่ต้องขอวีซ่า สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา
 • ฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์
พำนักได้ไม่เกิน 14 วัน ไม่ต้องขอวีซ่า สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา
 • บรูไนบรูไน
 • บาห์เรนบาห์เรน
 • อิหร่านอิหร่าน

© Copyright , Oriental Bamboo Language School all right reserved, Powered by Guide Vision, Phuket